– Po konsultacjach i zaakceptowaniu przez klienta projektu graficznego, rozpoczęty zostaje proces tworzenia logiki aplikacji. Może on trwać od 2 tygodni do 3 miesięcy, w zależności od wielkości i skomplikowania projektu, oraz od jego ewentualnych poprawek.