– Przed przystąpieniem do pisania kodu źródłowego aplikacji, oferuję Państwu projekt graficzny i wizualizację przyszłej aplikacji w oparciu o Państwa zapotrzebowanie. Cały proces wizualizacji przebiega w oparciu o preferencje klienta oraz jego indywidualną wizję przyszłej aplikacji. Proces wizualizacji trwa zazwyczaj kilka dni roboczych. Po ukończeniu projektu, klient może zgłaszać swoje zastrzeżenia i uwagi, które zostaną poprawione i ponownie podane do wglądu klienta.