– Przed rozpoczęciem realizacji projektu klienta przeprowadzam szczegółowe konsultacje dotyczące zamówionej aplikacji. Sprawdzam i analizuję indywidualne potrzeby klienta. Podstawowymi informacjami wymaganymi do utworzenia aplikacji jest jej przeznaczenie oraz funkcjonalności. Po otrzymaniu tych informacji można przejść do ustalenia typu interfejsu oraz kolorystyki.